CULTMED – Interdisciplinarna istraživanja kulturnih i medijskih politika i praksi: razvojni i demokratski potencijali

O projektu:

Kratki naziv projekta: CULTMED
Nositelj projekta: IRMO
Izvor financiranja: NPOO
Trajanje projekta: 31.12.2023. – 31.12.2027.
Mrežna stranica projekta: https://kultura.irmo.hr/cultmed
CroRIS stranica projekta: https://www.croris.hr/projekti/projekt/9314

Projekt CULTMED obuhvaća istraživanja vezana uz razvoj kulture i kulturne politike, medija i medijske politike u Hrvatskoj te definira lokalno, regionalno, nacionalno, europsko i globalno okružje hrvatske kulture i medija. To uključuje analizu: kulturnih i medijskih politika i strategija u Hrvatskoj i EU; kulturnih i kreativnih industrija; kulturne baštine kao razvojnog resursa; te ekonomiju kulture i procese donošenja odluka koji uvjetuju pravce kulturnog razvoja. Posebna će se pozornost staviti na ishodišta i uzroke promjena u kulturnoj i medijskoj politici, kao i na zaokrete u konceptima, orijentacijama i paradigmama kulturne i medijske politike koji su u međudjelovanju s drugim javnim politikama, te na njih imaju transverzalni utjecaj. Pozornost će biti stavljena i na demokratizaciju kulturne politike s fokusom na dostupnost, održivost i pluralizam u upravljanju kulturnim sektorom, javnim resursima u kulturi te stvaranje novih oblika upravljanja organizacijama i institucijama. Istraživat će se političke, ekonomske i društvene promjene medija osobito u područjima digitalnih infrastruktura, novih poslovnih modela i javnih usluga te digitalnih vještina građana. Primijenjenom analizom kulturne, medijske i komunikacijske okoline u međunarodnom, europskom i nacionalnom kontekstu te definiranjem društveno-tehnoloških temelja i institucionalnih okvira kulturne i medijske politike projekt pridonosi osnaživanju demokratskih principa odgovornosti, zastupljenosti i sudjelovanja u RH te osigurava znanstvena uporišta za informirano stvaranje kulturne i medijske politike. Kroz projekt će se uspostaviti dva centra za istraživanja putem kojih će se provoditi projektne aktivnosti: CULTURELINK i CEMEDIG.

Vijesti

Predstavnica IRMO-a na 9. danima ICARUS Hrvatska

Predstavnica IRMO-a na 9. danima ICARUS Hrvatska

Međunarodni znanstveno-stručni skup pod nazivom „9. dani ICARUS Hrvatska“ održan je na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku od 13. do 15. ožujka 2024. godine, a tema skupa bila je „Baština bez granica: kulturne i edukacijske prakse i nove perspektive“. Na skupu...