Projekti Odjela za kulturu i komunikacije

9

Međunarodni kompetitivni projekti

Ova kategorija uključuje projekte koji se provode u okviru međunarodnih kompetitivnih programa dobivenih na natječajima koje financira Europska unija u sklopu različitih programa (HORIZON, Erasmus+, Jean Monnet Projects, Creative Europe i sl.) ili na natječajima drugih stranih ili međunarodnih zaklada za znanost.

9

Nacionalni kompetitivni projekti

Ova kategorija uključuje projekte prijavljene na kompetitivnim natječajima raspisanima na razini Hrvatske, što uključuje projekte koje financira Hrvatska zaklada za znanost ili projekte provođene u okviru natječaja za ESF fondove.

9

Programsko financiranje

Programsko financiranje uključuje projekte temeljnih i primijenjenih znanstvenih istraživanja koja se provode u okvirima višegodišnjih kompetitivnih znanstvenih programa definiranih Strategijom razvoja Instituta za razvoj i međunarodne odnose 2017.-2027, kao i prethodnih strategija, a za koje evaluacije provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U ovu kategoriju uključeni su i projekti financirani sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. – EU: NextGenerationEU.

9

Ostali projekti, suradnje i studije

Ostali projekti, suradnje i studije obuhvaćaju najčešće kratkoročne projekte, primjerice izrade istraživačkih studija ili strategija rađenih bilo na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, kao i suradnje u okviru raznih raznih ekspertnih skupina.

Istaknuti projekti

CULTMED – Interdisciplinarna istraživanja kulturnih i medijskih politika i praksi: razvojni i demokratski potencijali (2023-2027)

Voditeljica projekta: dr. sc. Aleksandra Uzelac | Trajanje: 31.12.2023. – 31.12.2027.

Projekt CULTMED obuhvaća istraživanja vezana uz razvoj kulture i kulturne politike, medija i medijske politike u Hrvatskoj te definira lokalno, regionalno, nacionalno, europsko i globalno okružje hrvatske kulture i medija. To uključuje analizu: kulturnih i medijskih politika i strategija u Hrvatskoj i EU; kulturnih i kreativnih industrija; kulturne baštine kao razvojnog resursa; te ekonomiju kulture i procese donošenja odluka koji uvjetuju pravce kulturnog razvoja.

Čitaj više…

 

CresCine – Increasing the international competitiveness of the film industry in small European markets / Povećanje međunarodne konkurentnosti filmske industrije na malim europskim tržištima (2023-2026)

Voditeljica IRMO dionice projekta: dr. sc. Jaka Primorac | Trajanje: 1.3.2023. – 28.2.2026.

IRMO je partner u konzorciju od 26 institucija koje zajednički provode trogodišnji (2023.-2026.) projekt pod nazivom ‘Povećanje međunarodne konkurentnosti filmske industrije na malim europskim tržištima’ (CRESCINE). Ovaj projekt programa Obzor Europa znanstveno-istraživačkog tipa RIA (Research and Innovation Action) koordinira Sveučilište Lusófona iz Portugala te uključuje partnere iz akademske zajednice i filmske industrije.

Čitaj više…

 

DEVELOPER – Digitalni podatci, infrastrukture i razvoj (2023-2027)

Voditelj projekta: dr. sc. Paško Bilić | Trajanje: 31.12.2023. – 30.12.2027.

Digitalni podatci distribuirani s pomoću internetskih platformi, pametnih telefona i drugih naprava postali su izvor intenzivne komercijalizacije i razvoja javnih infrastruktura u razvijenim zemljama. Podatci su nužni za razvoj algoritama kojima se strojnim učenjem i obradom prirodnog jezika konstruira umjetna inteligencija, zamjenjuje spora ručna obrada podataka i pružaju novi analitički uvidi.

Čitaj više…