Na ovoj stranici u fokusu je projekt Odjela za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose CULTMED – Interdisciplinarna istraživanja kulturnih i medijskih politika i praksi: razvojni i demokratski potencijali (31. 12. 2023.- 31. 12. 2027.), financiran sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., NextGeneration EU programa. Cilj projekta uključuje stvaranje strukturnih pretpostavki za kontinuirani znanstveni rad na istraživanju kulture i medija kroz uspostavu dvaju centara izvrsnosti – Centra za istraživanje kulturne politike, razvoja i suradnje (CULTURELINK) te Centra za sociologiju medija i digitalno društvo (CEMEDIG), koji, uz znanstvenike IRMO-a, streme okupiti i vanjske suradnike i suradnice koji se bave istraživanjima u tematskim fokusima centara.

Uspostavom ovakve strukture nastoji se postići bolja održivost, prepoznatljivost i sustavnost istraživanja kulture i medija. Centri će osigurati komunikacijsku infrastrukturu za provedbu planiranih aktivnosti tijekom trajanja ovog projekta, ali i dugoročno praćenje ovih istraživačkih tema nakon završetka četverogodišnjeg projektnog ciklusa.

Na stranici su dostupne informacije i o drugim tekućim i završenim projektima provođenim u okviru Odjela za kulturu i komunikacije, kao i arhiva skupova u organizaciji Odjela i Svjetske mreže Culturelink te pregled izabranih monografskih publikacija znanstvenika i znanstvenica na Odjelu za kulturu i komunikacije.

Vijesti – kultura i mediji

Izašao novi CresCine bilten

Izašao novi CresCine bilten

Izašlo je novo izdanje CresCine biltena u sklopu Obzor Europa projekta „Povećanje međunarodne konkurentnosti filmske industrije na malim europskim tržištima“ na kojemu je IRMO jedan od 26 partnera u konzorciju koji okuplja stručnjake iz znanstvenog sektora i filmske...

Centar izvrsnosti CEMEDIG

CEMEDIG – Centar za sociologiju medija i digitalno društvo

Centar CEMEDIG promiče i usmjerava istraživanja Odjela za kulturu i komunikacije u području sociologije medija, posebne grane sociologije koju karakterizira interdisciplinarna otvorenost srodnim disciplinama u području društvenih i humanističkih znanosti. To se osobito odnosi na ekonomski orijentirane teme, kao što je politička ekonomija medija, te pravne i politološke teme, kao što je medijska regulacija. U kontekstu digitalizacije, često se kao bliski termin sociologiji medija koristi termin digitalne sociologije, a fokus se usmjerava na specifične razvojne teme kao što su podatkovne infrastrukture, platforme, digitalni podatci, digitalna medijska pismenost i podatkovna pravda (engl. data justice).

Centar izvrsnosti CULTURELINk

CULTURELINK – Centar za istraživanje kulturne politike, razvoja i suradnje 

Cilj Centra CULTURELINK s jedne strane uključuje dodatno proširivanje i razvoj nacionalnih i međunarodnih suradnji članica Odjela za kulturu i komunikacije u procesima istraživanja kulture, kulturnih politika i održivog kulturnog razvoja gradeći pritom kontinuirani kredibilitet i prisutnost te prepoznatljivost kvalitete istraživačkog djelovanja Odjela za kulturu i komunikacije i IRMO-a na međunarodnoj razini. Time se ujedno afirmira i revitalizira vodeća uloga IRMO istraživača na polju istraživanja kulture, održivog kulturnog razvoja i kulturnih politika na nacionalnom planu. S druge strane, cilj Centra CULTURELINK je formalizirati postojeće istraživačko nasljeđe IRMO-a te kapitalizirati višedesetljetni angažman u koordiniranju Svjetske Mreže Culturelink (culturelink.org) za istraživanje i suradnju u području kulturnog razvoja, koja je od svog osnutka 1989. godine okupljala više od 2000 institucionalnih članova sa svih kontinenata.