CEMEDIG – Centar za sociologiju medija i digitalno društvo

Centar CEMEDIG promiče i usmjerava istraživanja Odjela za kulturu i komunikacije u području sociologije medija, posebne grane sociologije koju karakterizira interdisciplinarna otvorenost srodnim disciplinama u području društvenih i humanističkih znanosti. To se osobito odnosi na ekonomski orijentirane teme, kao što je politička ekonomija medija, te pravne i politološke teme, kao što je medijska regulacija. U kontekstu digitalizacije, često se kao bliski termin sociologiji medija koristi termin digitalne sociologije, a fokus usmjerava na specifične razvojne teme kao što su podatkovne infrastrukture, platforme, digitalni podatci, digitalna medijska pismenost i podatkovna pravda (engl. data justice).

Centar CEMEDIG bavi se različitim razinama društvene zbilje i društvenim razvojnim perspektivama digitalizacije. Na makro razini, istražuju se politički i pravni poredak, odnosno normativni i vrijednosni ciljevi europskih i nacionalnih razvojnih politika te proturječni tržišni procesi koji oblikuju medije i digitalno društvo. Na među razini proučavaju se načini na koje mediji i digitalizacija mijenjaju privatne i javne organizacijske procese, infrastrukture i javnu sferu. Na mikro razini proučavaju se promjene u suvremenoj svakodnevici te načini na koje mediji i digitalizacija omogućavaju ili sprječavaju uključivanje građana u šire kulturne, političke i ekonomske procese.

Cilj je centra CEMEDIG promicati znanstvenu izvrsnost u području sociologije medija i srodnih disciplinarnih područja te pružati nezavisna znanstvena istraživanja medija i digitalnog društva. Osobita se pozornost posvećuje snažnim fundamentalnim istraživanjima i njihovom uravnoteženom povezivanju sa normativnim i razvojnih perspektivama, međunarodnoj diseminaciji rezultata i edukaciji mladih istraživača.

Tematski fokus

Sociologija medija
• Fundamentalna teorijska i empirijska istraživanja
• Sistematizacija disciplinarnih i interdisciplinarnih istraživanja medija

Politička ekonomija medija
• Proizvodnja, distribucija i potrošnja komunikacije
• Javna sfera i javna komunikacija
• Medijski i tehnološki monopoli
• Proturječnosti globalnih, europskih i nacionalnih tržišta

Medijska regulacija
• Normativne i razvojne pretpostavke medijske regulacije
• Sloboda izražavanja i medijski pluralizam
• Medijska koncentracija i medijska proizvodnja
• Kritička analiza i evaluacija europskih i nacionalnih medijskih politika

Digitalni društveni razvoj
• Normativne i razvojne pretpostavke digitalnog društva
• Infrastrukture digitalnih podataka
• Politička ekonomija digitalnih podataka
• Kritička analiza i evaluacija europskih i nacionalnih politika digitalnog društva

Vijesti