O Odjelu

Odjel za kulturu i komunikacije provodi interdisciplinarna znanstvena istraživanja u području društvenih i humanističkih znanosti u poljima sociologije, politologije, informacijskih znanosti, etnologije. Istraživački je fokus Odjela posvećen unapređenju znanja i razumijevanja kulturne i medijske politike, posebice u kontekstu različitih društava, kultura i političkih sustava diljem svijeta, istraživanju održivog kulturnog razvoja te međunarodne kulturne komunikacije i suradnje. To uključuje razvoj partnerstva i suradnje s nacionalnim i međunarodnim istraživačkim institucijama, organizacijama civilnog društva, vladinim tijelima i agencijama te javnim upravama i institucijama radi razmjene znanja i najboljih praksi u kulturnoj i medijskoj politici. U svom istraživačkom pristupu, Odjel smatra kulturu središnjim elementom u održivom razvoju našeg društva i teži doprinijeti unapređenju pitanja vezanih uz održivost kulturnog i medijskog sektora i njegovih aktivnosti. Stoga je jedna od ključnih značajki Odjela predanost interdisciplinarnoj suradnji i dijalogu koji se temelji na spoznaji da kultura i komunikacija imaju vitalnu ulogu u oblikovanju individualnih i kolektivnih identiteta i vrijednosti te da kulturna i medijska politika doprinose stvaranju uvjeta za kulturno izražavanje, inovacije i komunikaciju u okviru održivog razvoja.

9

Unutar navedenih tema, fokus istraživanja vezan je uz:

  • globalizaciju kulturnih trendova i stvaranje lokalnih odgovora,
  • prihvaćanje kulturne raznolikosti i medijskog pluralizma kao funkcionalnog razvojnog koncepta,
  • razvoj digitalne kulture i digitalnog društva,
  • razvoj novih pristupa u upravljanju u kulturi
  • kulturne i kreativne industrije,
  • kulturni turizam
  • druge teme od aktualnog interesa iz područja kulture i medija