Znanstveno vijeće IRMO-a prihvatilo osnivanje centara izvrsnosti CULTURELINK i CEMEDIG

velj 27, 2024 | CEMEDIG, CULTMED, Culturelink, Vijesti

Znanstveno vijeće Instituta za razvoj i međunarodne odnose na svojoj je sjednici 27. veljače 2024. prihvatilo osnivanje dvaju centara izvrsnosti CULTURELINK i CEMEDIG, koji se uspostavljaju u sklopu projekta CULTMED – Interdisciplinarna istraživanja kulturnih i medijskih politika i praksi: razvojni i demokratski potencijali.

Kroz uspostavu Centra za istraživanje kulturne politike, razvoja i suradnje (CULTURELINK) te Centra za sociologiju medija i digitalno društvo (CEMEDIG), planira se stvoriti strukturne pretpostavke za kontinuirani znanstveni rad na istraživanju kulture i medija. Uspostavom nove strukture nastoji se postići bolja održivost, prepoznatljivost i sustavnost istraživanja kulture i medija, s posebnim fokusom na kulturne i medijske politike, kroz znanstvene uvide i spoznaje o globalnim procesima održivog kulturnog i komunikacijskog razvoja. Ovakva će radna struktura osigurati provedbu planiranih aktivnosti tijekom trajanja ovog projektnog ciklusa, ali i dugoročno praćenje ovih istraživačkih tema kroz interdisciplinarni pristup koji je svojstven istraživanjima kulturne politike i kulturnog razvoja.

Centar CULTURELINK potaknut će dodatno proširivanje i  razvoj  nacionalnih i međunarodnih suradnji članica Odjela za kulturu i komunikacije u procesima istraživanja kulture, kulturnih politika i održivog kulturnog razvoja gradeći pritom kontinuirani kredibilitet i  prisutnost te  prepoznatljivost kvalitete istraživačkog djelovanja Odjela za kulturu i komunikacije i IRMO-a na međunarodnoj razini. Osim toga, cilj Centra CULTURELINK je formalizirati postojeće istraživačko nasljeđe IRMO-a te kapitalizirati višedesetljetni angažman u koordiniranju Svjetske Mreže Culturelink (culturelink.org) za istraživanje i suradnju u području kulturnog razvoja, koja je od svog osnutka 1989. godine okupljala više od 2000 institucionalnih članova sa svih kontinenata.

Centar CEMEDIG bavit će se različitim razinama društvene zbilje i društvenim razvojnim perspektivama digitalizacije. Cilj je ovog centra promicati znanstvenu izvrsnost u području sociologije medija i srodnih disciplinarnih područja te pružati nezavisna znanstvena istraživanja medija i digitalnog društva. Osobita će se pozornost posvetiti snažnim fundamentalnim istraživanjima i njihovom uravnoteženom povezivanju sa normativnim i razvojnih perspektivama, međunarodnoj diseminaciji rezultata i edukaciji mladih istraživača.

Read more