Započeo CULTMED projekt – Interdisciplinarna istraživanja kulturnih i medijskih politika i praksi: razvojni i demokratski potencijali

sij 30, 2024 | CULTMED, Vijesti

CULTMED – Interdisciplinarna istraživanja kulturnih i medijskih politika i praksi: razvojni i demokratski potencijali novi je projekt Odjela za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose koji je započeo 31. prosinca 2023. U naredne četiri godine projekt će provoditi istraživanja vezana uz razvoj kulture i kulturne politike, medija i medijske politike u Hrvatskoj u kontekstu lokalnog, regionalnog, nacionalnog, europskog i globalnog okružja hrvatske kulture i medija koji uvjetuju pravce kulturnog razvoja.

Posebna će se pozornost staviti na ishodišta i uzroke promjena u kulturnoj i medijskoj politici, kao i na zaokrete u konceptima, orijentacijama i paradigmama kulturne i medijske politike koji su u međudjelovanju s drugim javnim politikama te na njih imaju transverzalni utjecaj. Pozornost će biti stavljena i na demokratizaciju kulturne politike s fokusom na dostupnost, održivost i pluralizam u upravljanju kulturnim sektorom, javnim resursima u kulturi te stvaranju novih oblika upravljanja organizacijama i institucijama. Istraživat će se političke, ekonomske i društvene promjene medija, osobito u područjima digitalnih infrastruktura, novih poslovnih modela i javnih usluga te digitalnih vještina građana. Primijenjenom analizom kulturne, medijske i komunikacijske okoline u međunarodnom, europskom i nacionalnom kontekstu te definiranjem društveno-tehnoloških temelja i institucionalnih okvira kulturne i medijske politike, projekt stremi pridonijeti osnaživanju demokratskih principa odgovornosti, zastupljenosti i sudjelovanja u Republici Hrvatskoj te osigurava znanstvena uporišta za informirano stvaranje kulturne i medijske politike. Kroz projekt se planiraju uspostaviti dva centra za istraživanja putem kojih će se provoditi projektne aktivnosti: CULTURELINK i CEMEDIG.

Prvi radni sastanak CULTMED tima održan je 30. siječnja 2024., a na njemu se raspravljalo o planu rada i predstojećim aktivnostima, posebice o osnivanju predviđenih istraživačkih centara te izradi mrežne stranice i logotipu projekta.

Projekt je financiran sredstvima Europske Unije – NextGenerationEU.

Read more